Pressmeddelande -

Nya riktlinjer mot textreklam

Nya riktlinjer mot textreklam i form av en ”checklista” rekommenderas nu redaktionerna på landets tidningar. Det är Pressens Samarbetsnämnd som går ut med rekommendationen. Det var i fjol som Tidningsutgivarna initierade en översyn och förnyelse av de tidigare textreklamreglerna. - Det är bra att det finns liknande syn i branschen kring textreklam och att redaktionerna nu kan få en väl förankrad checklista att arbeta utifrån, säger Bosse Svensson, vice ordförande i Tidningsutgivarna. Däremot går meningarna isär om principfrågan om den ansvarige utgivarens roll. Journalistförbundet och Publicistklubben delar inte Tidningsutgivarnas uppfattning om hur den ansvarige utgivarens ansvar ska tillämpas. Därför kompletterar Tidningsutgivarna den gemensamma checklistan med en egen vägledning för ansvariga utgivare. - Det får inte finnas några luddigheter om vem som är ansvarig för att textreklamfrågorna och andra publicistiska inriktningsfrågor drivs aktivt på redaktionerna. Det är den ansvarige utgivaren som anger tidningens publicistiska färdväg, säger Bosse Svensson. - Men vi löser inte principfrågan om ansvarige utgivarens aktiva eller passiva roll i en diskussion kring textreklam. Den är större än så. Vi får konstatera att vi inte har gemensam uppfattning i den frågan och se till att redaktionerna inte behöver vänta längre på riktlinjer mot textreklam. För ytterligare information Bosse Svensson, vice ordförande Tidningsutgivarna, tel 0768-16 48 48 Barbro Fischerström, VD Tidningsutgivarna, via tel 08/692 46 77 PRESSENS SAMARBETSNÄMNDS RIKTLINJER MOT TEXTREKLAM Maj 2006 Inledning: Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap. Checklista mot textreklam: Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer: - när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon form - när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade - när förhandslöfte om publicitet efterfrågas - när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att ett otillbörligt gynnande inte sker. - när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn. - vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker - vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang - när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet - när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering

Ämnen

  • Politik

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46