Pressmeddelande -

Tidningsbranschen vill växa

– men kräver ändring av lag om upphovsrätt - Tidningsbranschen har med visioner, högt förtroende och 26 000 medarbetare alla möjligheter att bli en tillväxtbransch. Men det förutsätter att den åldrade lagen om upphovsrätt moderniseras! Det hävdade Pär Fagerström, ordförande i Tidningsutgivarna, när han öppnade Tidningsutgivarnas årsmöte i Umeå på onsdagen, och markerade därmed att kampen för att få till stånd en lagändring ska intensifieras. - Utan att röra den ideella upphovsrätten för någon upphovsman, så måste lagen göra skillnad på frilansare och anställda när det gäller den ekonomiska upphovsrätten till publicistiskt material. När mängden kanaler blir större och större, blir innehållet - det publicistiska materialet - allt viktigare som konkurrensmedel. På den hårt konkurrensutsatta mediemarknaden är det av avgörande betydelse att tidningsföretagen, på samma sätt som andra företag, kan använda material som är framställt inom företaget för att utveckla verksamheten. Det går inte idag. Lagen om upphovsrätt ger den anställde inte bara den ideella upphovsrätten utan även den ekonomiska. Den anställde kan därmed ta extra betalt för t ex en artikel som publiceras i ett pressklippsarkiv. Detta trots att den anställde gjort sitt jobb genom att skriva artikeln och får lön, semester, sociala förmåner etc inom ramen för sin anställning. - Tidningsföretagen måste, som andra företag, kunna växla ut de resurser som byggts upp, de kompetenser som knutits och det innehåll som skapats. Det är rimligt att företag fritt kan välja strategier och partners utan att tvingas till omfattande fackliga förhandlingar i varje fråga, säger Pär Fagerström. - Lagar och regelverk måste ständigt anpassas till tiden - på samma sätt som branscher med lång historia genomgår förändringar för att klara ny konkurrens. Den modernisering av lagen om upphovsrätt som vi pekar på, borde stå högst på lagstiftarnas turordningslista över nödvändiga förändringar. För ytterligare information Pär Fagerström, ordförande Tidningsutgivarna, tel 073-925 32 59 Elisabeth Lundberg, informationschef, Tidningsutgivarna, 0708/655 804

Ämnen

  • Massmedia

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46