Pressmeddelande -

TU Internetbarometer Q1 2010

Morgontidningssajternas annonsintäkter växer igen
Under första kvartalet 2010 ökade morgontidningarnas webbintäkter med 11 procent. Landsortstidningssajterna ökade med hela 13 procent och storstadstidningssajterna med 9 procent jämfört med samma period 2009.

Annonseringen uppgick till 103 Mkr, varav storstadssajterna stod för 58 Mkr och landsortssajterna för 45 Mkr. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.

– Morgontidningssajterna återhämtar nu delar av de annonsintäkter de tappade under förra året. Den positiva vändningen kom visserligen redan under sista kvartalet förra året, men som helhet var krisåret 2009 ett mycket negativt annonsår för morgontidningssajterna, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU. – Under 2009 minskade morgontidningssajternas annonsintäkter med 12 procent, men det sker nu alltså en återhämtning.

Se pdf för att se den kvartalsvisa utvecklingen, jämfört med samma period föregående år, för morgontidningssajterna under de senaste två åren.

Fredrik Rogberg, Analyschef TU, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • tidningsutgivarna
  • tu
  • tu internetbarometer
  • fredrik rogberg

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46