Pressmeddelande -

TU Platsannonsindex – Q1 2010

Platsannonstappet fortsätter. Morgonpressen fortsätter tappa platsannonser under första kvartalet 2010. Volymen minskar med 9 procent jämfört med samma period 2009.

Storstadstidningarna har under hela konjunkturnedgången tappat mer i platsannonsvolym än landsortstidningarna, men under de två senaste kvartalen tappar landsortstidningarna mer än storstadstidningarna.

Första kvartalet 2010 tappade storstadstidningarna 4 procent, jämfört med landsortstidningarna som tappade 11 procent. Nedan visas den kvartalsvisa utvecklingen under 2000-talet.

Kommentarer:

– Minskningen på 9 procent är visserligen mildare än på länge, men tappet sker från redan låga nivåer.

– Om historien upprepar sig från förra konjunkturnedgången har vi ett växande behov av platsannonser igen inom två år, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

Se bifogad pdf för graf.

TU Platsannonsindex bygger på rapportering från mer än 80 morgontidningar genom TU Annonsbarometer.

TU/Fredrik Rogberg, Branschanalytiker, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • fredrik rogberg
  • tu
  • tu platsannonsindex
  • tidningsutgivarna

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46