Pressmeddelande -

Första handelsdagen för Tigran Technologies AB – handeln påbörjas i dag på marknadsplatsen AktieTorget

Tigran Technologies AB (publ) introducerar i dag sin aktie på marknadsplatsen AktieTorget, Stockholm. Tigran är ett företag med unika patenterade titangranuler för användning inom området dental hälsa för generering av nytt ben i käkpartiet samt för förankring av tandproteser och tandimplantat.

Handel i aktien påbörjas i dag på AktieTorget under kortnamn TIGR och ISIN-koden SE0000899908. Tigran har 130 784 565 aktier och handelsposten omfattar 5 000 aktier. Företaget genomförde under hösten en övertecknad företrädesemission på 35 Mkr. Sammantaget uppgår aktiekapitalet till 6,5 Mkr

- Vi kan erbjuda tandläkare och käkkirurger runt om i världen ett nytt, effektivt och kostnadsbesparande sätt att generera käkben. Att lista aktien är ett sätt för oss att möta efterfrågan på handel i aktien. Tigran behöver inte i dag tillföras ytterligare kapital men under 2009 bedömer jag att en emission blir nödvändig för att expandera företaget, säger Björn Sellert, VD för Tigran Technologies AB.

Studier med företagets produkter har visat att titangranuler medger goda möjligheter för benåterväxt även inom områden där sådan tidigare inte kunnat påvisas vilket ger en mycket intressant marknadspotential, tillägger Björn Sellert.

Det Malmöbaserade företaget startade sin försäljning så sent som i slutet av september i år. Tigrans hittills största order på titangranuler har ett värde av 30000 Euro och erhölls från företagets engelska distributör. Tigrans produkter kommer att distribueras globalt genom ett exklusivt distributörsnätverk som är under uppbyggnad. Primärt riktar företaget in sig på dentalmarknaden men även ortopedimarknaden kan vara intressant för Tigran.


För ytterligare information kontakta:

Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB

Mobil: 0768 60 77 10


Hemsida: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB (publ), baserat i Malmö, är ett utvecklingsbolag som nyligen lanserat sina första produkter på marknaden. Tigran erbjuder en innovativ teknologi för benregenerering och hållbar implantatfixering primärt inom det dentala området. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytbehandling för att utgöra en unik miljö för beninväxt och implantatfixering. Tigran utför omfattande klinisk forskning och har ett antal publicerade och pågående studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Arve Nilsson

Presskontakt tf VD +46 768 671 512