Pressmeddelande -

Tigran: Förlikning i tvist med Lars Bruce och TikoMed AB

Tigran har i Helsingborgs tingsrätt drivit en tvist mot TikoMed AB och dess huvudägare Lars Bruce avseende utnyttjande av företagshemlighet. Parterna har idag träffat förlikning i tvisten. De närmare villkoren i förlikningen omfattas av sekretess mellan parterna, men uppgörelsen har, på parternas begäran, i vissa delar stadfästs i dom vid Helsingborgs tingsrätt.

I huvudsak innebär förlikningen följande. Parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i Helsingborgs tingsrätt och de frågor tvisten berör är fullt och slutligt reglerade. Ingendera parten har på den andra parten några ytterligare krav på ersättning, skadestånd eller andra krav av vad slag det må vara. Parterna i tvisten står huvudsakligen för sina egna rättegångskostnader.

I förlikningen ingår också en överenskommelse om att Tigran upplåter icke-exklusiva licenser till TikoMed AB avseende vissa av Tigrans patent för applikationsområden utanför Tigrans verksamhetsområde i utbyte mot att till TikoMed AB närstående parter återkallar invändningar som lämnats in mot patent som sökts av Tigran.

För mer information, vänligen kontakta Arve Nilsson, tf VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 67 15 12, +45 40 35 82 65
E: a.nilsson@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet.

Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med
dental benåterbyggnad. Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Arve Nilsson

Presskontakt tf VD +46 768 671 512