Pressmeddelande -

Tigran: Marknadsgodkännande och försäljningsstart i Ryssland och Sydkorea

Pressmeddelande 27 januari 2011

Tigran Technologies AB (publ) har tecknat distributionsavtal avseende Ryssland. Avtalet följdes av en större order. Samtidigt har en av Bolagets produkter godkänts för försäljning i Sydkorea.

Dentalbolaget Tigran Technologies inleder i samarbete med en lokal aktör försäljningen på den ryska marknaden.

- Vi har under en längre tid arbetat för att få Tigrans produkter registrerade på den ryska marknaden. Detta är nu klart och vi ser det som mycket positivt att vi nu går in på den starkt växande ryska dentalmarknaden. I samband med marknadsgodkännandet har vår distributör lagt en större initial order, omfattande såväl det titanbaserade materialet för dental benåterbyggnad som företagets titanborste för rengöring av tandimplantat, säger Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB.

Samtidigt har Tigrans titanborste godkänts för försäljning på ytterligare en marknad, Sydkorea.

- Vi har sedan en tid en etablerad kontakt i Sydkorea som nu står i startgroparna att börja sälja Tigran Brush No 1 för rengöring av dentala implantat. Produkten är helt unik i sitt slag och på en så stor marknad som Sydkorea kan försäljningen komma upp i intressanta volymer, säger Björn Sellert.

Tigran lanserade för två år sedan sina första produkter för dental benåterbyggnad för patienter som saknar tillräcklig mängd käkben för att dentala implantat ska kunna installeras. I slutet av 2009 lanserade företaget sin roterande titanborste för rengöring av implantat i samband med periimplantit – en allt vanligare sjukdom orsakad av inflammation kring dentala implantat med åtföljande benförlust, som i förlängningen kan leda till att implantatet lossnar. En framgångsrik behandling av periimplantit innefattar en grundlig rengöring följt av benåterbyggnad runt implantatet.

Tigran finns idag representerat på ett femtontal marknader, främst i Europa.

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:

T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • periimplantit
 • tandhälsa
 • medicinteknik
 • medeon
 • malmö
 • life science
 • hälsa
 • dental
 • benåterväxt
 • benregenerering

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet. Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med  dental benåterbyggnad. Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.

Kontakter

Arve Nilsson

Presskontakt tf VD +46 768 671 512