Pressmeddelande -

Tigran: Nytt instrument förkortar behandlingstid av tandvårdspatienter avsevärt

En ny typ av roterande titanborste för rengöring av dental implantat presenteras idag av Tigran Technologies på EAO-kongressen (European Association for Osseointegration) i Aten.  

Tigran™ PeriBrush™ är ett patenterat, nytt instrument för behandling av patienter med periimplantit, en inflammation kring dentala implantat, som om den lämnas obehandlad kan leda till förlust av implantatet. Den roterande titanborsten inte bara förkortar behandlingstiden jämfört med traditionell behandling, den ger även förenklad åtkomst av både smala benfickor och implantatgängor vilket ger ett förbättrat behandlingsresultat.

Många tandläkare upplever den traditionella rengöringsmetoden där ett operationsinstrument används som otillfredsställande, eftersom den är både ineffektiv och tidsödande. Titanborsten visar utmärkta resultat för rengöring av implantatgängor utan att skada implantatytan, något som andra metoder ofta gör. En grundlig rengöring av implantatet är avgörande i en lyckad behandling av patienter med periimplantitdefekter.

“PeriBrush polerar varsamt titanimplantatets yta, vilket gör den idealisk för rengöring av dentala implantat”, kommenterar dr Dirk Duddeck vid universitetet i Köln.

“Att använda en titanborste för rengöring av dentala implantat ger en betydande tids- och kostnadsbesparing för en tandläkarpraktik. En förkortad behandlingstid per patient innebär högre lönsamhet för våra kunder”, säger Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB.

 Efter en grundlig rengöring kan käkbenet runt implantatet behöva återskapas. Tigrans huvudprodukt är ett benåterbyggande material baserat på titan. PTG (Porous Titanium Granules) används för att återbygga käkben som resorberats på grund av periimplantit och andra dentala sjukdomar.

Antalet implantatbehandlingar per år uppskattas till 11 miljoner1 (2010) Omkring 16%2 av implantatpatienterna drabbas av periimplantit.

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet. Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med dental benåterbyggnad.
Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.

1 MRG 2009
2 Ann-Marie Roos Jansåker, parodontolog, Christer Fransson, parodontolog

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • tandhälsa
  • periimplantit
  • medicinteknik
  • medeon
  • malmö
  • hälsa
  • ekonomi
  • dental

Kontakter

Arve Nilsson

Presskontakt tf VD +46 768 671 512