Gå direkt till innehåll
HON-en berättelse om kvinnor i Mellanöstern. Foto: Charlotta Sparre
HON-en berättelse om kvinnor i Mellanöstern. Foto: Charlotta Sparre

Pressmeddelande -

Fotoutställningen HON visas i S:t Johannes kyrka

Fotoutställningen HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern har vernissage söndagen den 4 september kl. 13 i S:t Johannes kyrka i Malmö. Fotograf Charlotta Sparre, tidigare bosatt i Malmö, skildrar med utställningen en positiv bild av Mellanösterns kvinnor. Fotografierna visar starka kvinnor med stor yrkesskicklighet och positiv energi.

”Genom mina dubbelexponerade bilder vill jag symbolisera livets flerdimensionella karaktär och samtidigt förmedla en positiv och mänsklig bild av vardagslivet i arabvärlden,” säger Charlotta Sparre.

Fotografierna är tagna i Egypten, Jordanien, Libanon, Palestina och Syrien och utforskar begreppet kvinnlighet som identitet. Betraktaren möter kvinnor i alla åldrar, döttrar, systrar, vänner, mammor, mormödrar och farmödrar i vardagliga situationer.

”Många kvinnor jag möter i Mellanöstern och i Nordafrika är starka yrkesarbetande individer som med hårt arbete även får familjelivet att gå ihop. Jag vill visa på alla positiva krafter som samverkar och för utvecklingen framåt,” förklarar Charlotta Sparre.

Ett samtal om utställningen med fotograf Charlotta Sparre närvarande sker måndagen den 12 september kl. 18 i S.t Johannes kyrka, Rådmansgatan 20. Utställningen visas fram till den 19 september.

I Mellanöstern och Nordafrika, liksom i den övriga världen, utgör kvinnor hälften av befolkningen. De är allt oftare representerade i alla samhällsskikt och inom olika yrken, men fortsätter samtidigt att utföra viktiga traditionella sysslor, som att hämta och bära vatten, sköta tvätten och bidra till familjens utbildning och andliga utveckling. De spelar nyckelroller i sina samhällen, men deras röster hörs inte tillräckligt eftersom de ofta är i minoritet där politiska beslut fattas, som i så många andra delar av världen. Under coronapandemin har situationen blivit särskilt svår för många kvinnor som drabbats inte bara av pandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser, utan även på många håll av ett ökat våld i hemmet. Kvinnorna har också ofta en ökad familjebörda och många har tvingats lämna sina arbeten för att ta hand om barn som varit hemma från skolan.

Situationen för kvinnor i Mellanöstern är komplex och mångfacetterad. Patriarkala strukturer medför könsdiskriminerande sociala normer, lagar och politik. Kvinnor och flickor har sämre tillgång till försörjning, mark, vård, rättsligt stöd och politiskt inflytande och många saknar makt att kunna påverka sina egna liv. Samtidigt går flickor i allt högre utsträckning i skolan. Kvinnors utbildningsnivå har höjts och i många länder i regionen är kvinnor idag en majoritet bland universitetsstuderande. Allt fler kvinnor är idag yrkesarbetande, även om andelen kvinnor på arbetsmarknaden fortsätter att vara betydligt lägre än männens. Utmaningarna är stora för många kvinnor i Mellanöstern men, inte minst tack vare drivande kvinnorättsrörelser, sker det förändringar.

Fotograf Charlotta Sparre (f. 1965) är född och uppvuxen i Sverige, men har levt mer än halva sitt liv i Mellanöstern och Nordafrika. Som svensk diplomat har hon bott i Libyen, Egypten, Jordanien och har rest och arbetat i regionen i tre decennier. I dag är hon direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika i Amman, Jordanien.

Charlotta Sparres utställning HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern visas i regi av Kultursamverkan Svenska kyrkan och Tillgren Photography Agents. Utställningen är på turné i Sverige.

Kontakt för intervjuer med Charlotta Sparre och mer information kring hur utställningen bokas: Ulla Tillgren, curator och utställningsansvarig 070-588 08 53, ulla.tillgren@utillgren.se

Ämnen

Kategorier


Representerar och curerar fotograferna Amira Al-Sharif, Jemen; Josefina Barker, Storbritannien; Victoria Ivleva, Ryssland; Arne Lind, Sverige; Jann Lipka, Sverige; Felix Oppenheim, Sverige; Charlotta Sparre, Sverige; Anders Thessing, Sverige.

Kontakter

Ulla Tillgren

Ulla Tillgren

Presskontakt Agent, Curator, Press, PR +46(0)705880853

Agent & Curator

Representerar och curerar fotograferna Amira Al-Sharif, Jemen; Josefina Barker, Storbritannien; Victoria Ivleva, Ryssland; Arne Lind, Sverige; Jann Lipka, Sverige; Felix Oppenheim, Sverige; Charlotta Sparre, Sverige; Anders Thessing, Sverige.

Tillgren Photography Agents
Borgargatan 14
11734 Stockholm
Sweden