Nyhet -

Nya ledamöter i Tillväxtanalys vetenskapliga råd

Regeringen har fattat beslut om nya ledamöter i Tillväxtanalys vetenskapliga råd. Följande personer är nu förordnade på två år:

Alexandra Waluszewski
Professor vid ekonomiska-historiska institutionen på Uppsala universitet, med fokus på företagens teknik- och kunskapsutveckling.

Åse Gornitzka
Professor och statsvetare vid Oslo universitet, med en profil inom EU-frågor, offentlig administration och kunskapspolitik.

Rikard Forslid
Professor vid nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, har internationell ekonomi som forskningsfält, arbetar med frågor som rör internationell handel, miljö och företagslokalisering.

Lars Hultkrantz
Professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet, med forskningsområden inom offentlig ekonomi, transportekonomi, miljö- och naturresursekonomi och turism.

Martin Andersson
Professor vid institutionen för industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola, fokus på näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi och agglomerationsekonomier och digitalisering.

Ämnen

  • Ekonomi, finans