Pressmeddelande -

Nyföretagandet fortsatte att minska under tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 2 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag jämfört med 16 720 företag tredje kvartalet 2017 – en minskning med 2 procent.

Sett till de största branschgrupperna minskade företagandet med 5 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet, med 4 procent inom Handel och service av motorfordon och var oförändrat i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Bland de mindre branschgrupperna utvecklades däremot några positivt.

– Antalet nya utbildningsföretag ökade exempelvis med 6 procent under perioden, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Sett till de tre största länen ökade nyföretagandet under det tredje kvartalet 2018 med 2 procent i Stockholms län och minskade med 7 respektive 4 procent i Västra Götalands- och Skåne län. Den utvecklingen följer ganska väl det sammantagna mönstret för perioden januari–september, säger Lars Sundell.

– Lägger vi ihop statistiken för de tre första kvartalen 2018 ökade antalet nystartade företag med 1 procent i Stockholms län och minskade med 6 respektive 3 procent i Västra Götalands- och Skåne län.

----------

Vid frågor om statistiken, kontakta Lars Sundell.
E-post: lars.sundell@tillvaxtanalys.se
Telefon: 010-447 44 36

----------

Här hittar du aktuella tabeller över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form och län.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Ämnen

  • Ekonomipolitik

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.