Gå direkt till innehåll
100+ sätt att jobba med minskad klimatpåverkan

Nyhet -

100+ sätt att jobba med minskad klimatpåverkan

Nu finns det över 100 EU-finansierade satsningar i Sverige inom området koldioxidsnål ekonomi. På webbplatsen Klimatsynk.se samlas kunskap och resultat av det klimatarbete som just nu pågår i landet.

Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten kring projekt som minskar klimatpåverkan och som också ger fler jobb i regionerna. På webbplatsen går det att få ny kunskap, bevaka trender, hitta projektmodeller, resultat och statistik kring regionalt klimatarbete. På webbplatsen finns också information om hur regionala aktörer och företag kan söka medel till klimatsatsningar.

Sverige har fått 2,8 miljarder kronor inklusive medfinansiering i regionalfondsmedel för klimatsmart arbete. På webbplatsen visas hur pengarna fördelas runt om i Sverige. Projekten som beviljats finansiering är en del av plattformen klimatsynk.se och samarbetet mellan EU, regionerna, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

På klimatsynk.se går det att följa klimatarbetet i landets regioner. I Övre och Mellersta Norrland byggs nu till exempel infrastruktur för laddstolpar så att elbilar kan bli ett alternativ även vid längre körsträckor. Elvägen för tung trafik mellan Gävle och Sandviken är först i världen i sitt slag och väcker internationellt intresse. I Västsverige och Östra Mellansverige lanseras bioplast inom sjukhus.

- Samarbetet mellan regioner behöver växlas upp så att Sverige lyckas i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. En väg dit är genom EU-finansierade projekt. Det finns fortfarande mycket pengar kvar att söka som kan göra nytta, säger Maria Tengvard, projektledare för myndighetssamarbetet Klimatsynk.

Mer om projekten på klimatsynk.se

Mer information:

Maria Tengvard, projektledare Klimatsynk 08-681 77 17

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191