Gå direkt till innehåll
13 projekt får finansiering för att utveckla socialt företagande i Sverige

Nyhet -

13 projekt får finansiering för att utveckla socialt företagande i Sverige

Projekten ska arbeta strategiskt för att hitta bättre lösningar för finansiering, skapa metoder för att mäta effekter av samhällsvinster och för att höja kunskapsnivån om socialt företagande. Svensk Elitfotboll, GU Ventures och Famna är exempel på några projekt som får finansiering.

Svensk Elitfotboll ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och några kommuner spridda över landet,  driva projektet ”Karriärdag med fotboll”. Det innebär att företag möter arbetssökande genom att mingla och spela fotboll ihop under en dag. Konceptet har redan prövats och visat sig ge goda resultat i form av anställningar.

- Vi vill inspirera andra att lösa samhällsutmaningar genom idrotten. Samarbete är centralt, det är väldigt viktigt att vi som står bakom visar hur vi kan göra skillnad tillsammans, säger Karin Heri från Svensk Elitfotboll. 

De 13 projekten ska arbeta strategiskt med att utveckla socialt företagande i hela Sverige. I förlängningen ska det bidra till att Sveriges genomför FN:s Agenda 2030. 

Sociala företag allt viktigare för att hitta lösningar på samhällsutmaningar

Sociala företag har blivit allt viktigare för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som integration, jämställdhet, hälsa, utbildning, klimat, miljö och arbetslöshet. 

- När näringsliv och offentlig sektor gör affärer med sociala företag så blir det win-win för alla inblandade. Privata och offentliga aktörer utvecklar sitt arbete med hållbarhet och sociala företag får möjlighet att affärsutveckla sina verksamheter, säger Eva Carlsson handläggare på Tillväxtverket.

Finansieringen av projekten är en del av ett nationellt regeringsuppdrag.

Mer om de 13 projekten

Mer om regeringsuppdraget 

Mer information
Eva Carlsson
Tel: 08-6819223 Mobil: 076-1389875
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Här är projekten som fått finansiering av Tillväxtverket

1.Svensk Elitfotboll, kommuner och Arbetsförmedlingen - Ska bredda marknaden för samhällsentreprenörskap. 

2.Effektfullt - Ska bygga ett nationellt nätverk kring effektmätning.

3.Yalla trappan, IKEA, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Malmö stad - Ska utveckla och dokumentera en affärsmodell för samverkan

4.SKOOPI - Ska utveckla stödstrukturer mellan arbetsintegrerande sociala företag.

5.GU Ventures och Star Impact AB - Ska utveckla långsiktiga arbeten med investerare.

6. SE forum - Ska öka kunskapen om sociala företag i näringslivet.

7. Prosper Impact Consulting AB och Altitude Meetings - Ska hjälpa sociala entreprenörer till finansiell hållbarhet, maximal impact och skalbara affärsmodeller.

8. Coompanion Sverige, Svensk innovation och Mikrofonden - Ska skapa en investeringsfond för sociala företag.

9. SKOOPI - Ska fortsätta sitt arbete med certifiering av arbetsintegrerande sociala företag.

10.Sveriges kommuner och regioner - Ska arbeta för att utveckla samverkan mellan kommun/region och sociala företag.

11.Mikrofonden Sverige  - Ska arbeta med att förbättra finansieringsmöjligheterna för sociala företag

12. Coompanion Sverige, Hela Sverige ska leva och Sveriges Lantbruksuniversitet - Ska ta fram mer kunskap om så kallade bygdebolag och synliggöra dem i olika affärsmodeller som används för att utveckla socialt företagande i landsbygden.

13. Famna - Ska öka sociala företags affärsmässighet och på lång sikt bidra till att den idéburna välfärden växer.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige