Gå direkt till innehåll
Attraktionskraft för hållbar tillväxt: ny rapport om Sveriges framtida konkurrenskraft

Nyhet -

Attraktionskraft för hållbar tillväxt: ny rapport om Sveriges framtida konkurrenskraft

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf har deltagit i ett projekt från IVA som under gårdagens presenterade sin slutrapport.

Onsdagen den 4 november presenterade IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt sin slutrapport ”Nycklar till ökade attraktivitet och konkurrenskraft”. Rapporten finns att läsa i sin helhet här. Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av de personer som arbetat i projektets styrgrupp. Rapporten och dess resultat lanserades under en helkväll där flera av styrgruppens medlemmar deltog och även Näringsminister Mikael Damberg. Gunilla Nordlöf talade under kvällen om en innovationsvänlig offentlig sektor och konkurrenskraftiga villkor för svenska företag.

Attraktionskraft för hållbar tillväxt är ett projekt med deltagare från en rad olika delar av samhället, som näringslivsorganisationer, myndigheter och fackliga organisationer, som tillsammans avhandlat frågan om vad som krävs för att göra Sverige till ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att leva och verka i.

Slutrapporten ”Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft” pekar ut tre omvärldsfaktorer som starkt kommer påverka vår utveckling framöver: globalisering, digitalisering och hållbarhetsfrågan, tre områden som Tillväxtverket arbetar med ur ett företagsperspektiv. Ett antal områden har definierats som de viktigaste för landets fortsatta utveckling. Skolan, högre utbildning och forskning, infrastruktur, boende, kultur, företagens villkor samt en innovativ offentlig sektor. Rapporten avslutas med en framtidsagenda i åtta punkter.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige