Gå direkt till innehåll
Axplock för tillväxt - vår nya digitala årsberättelse

Nyhet -

Axplock för tillväxt - vår nya digitala årsberättelse

Tillväxtverket har lämnat in sin årsredovisning och i samband med det publiceras även den digitala årsberättelsen Axplock.

– Vårt arbete skär in i så många viktiga samhällsfrågor och det vill vi visa på ett nytt sätt, säger kommunikationschef Susanne Eklöf.

Tillväxtverket får fler och fler uppdrag från regeringen som handlar om regional tillväxt och om att företag ska ha förutsättningar att växa i hela landet.

– För att lyckas med det behövs människor, eftersom tillväxt uppstår i nya tankar och på platser som tänker framtidsinriktat. Vi vill också att det ska vara enkelt att driva företag. Vi vill ge en bild av vad vårt arbete i vardagen betyder för framtidens Sverige som kompletterar siffror och tabeller, säger Susanne Eklöf.

I Axplock går att läsa om nya grupper som kommer i jobb, klimatsmart teknik som sprider sig i världen och nya värden som växer fram i samhällsplaneringen. Axplock beskriver även en del av det regionala tillväxtarbetet som sker med stöd av EU.

Besök Axplock för tillväxt

Tillväxtverkets årsredovisning 2017

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige