Gå direkt till innehåll
Besluten inom korttidsstödet blir offentliga

Nyhet -

Besluten inom korttidsstödet blir offentliga

1 augusti blir det offentligt vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller som har fått avslag. Lagändringen gäller företag och organisationer som har ansökt om stöd den 22 oktober 2020 eller senare.

Från och med den 21 oktober 2021 blir alla beslut inom korttidsstödet offentliga. Att besluten blir offentliga i två steg beror på att regeringen har velat ge extra tid till de som ansökte om stödet innan förslaget om att offentliggöra besluten lades fram.

Tidigare har endast generell statistik varit tillgänglig och ingen information om stödmottagarna, men regeringen har nu beslutat att allmänheten ska få mer insyn i vilka som har fått stöd genom att införa ett undantag från sekretess. 

Mer om regeringens beslut om ändrad lagstiftning kan du läsa i Finansdepartementets pressmeddelande och i propositionen ”Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete (prop. 2020/21:168).  

Uppgifter som blir offentliga

Lättnaden i sekretessen gäller enbart beslut som företagen har fått. Besluten blir i och med det offentliga i sin helhet. Exempel på uppgifter som finns i besluten är utbetalade belopp, beslutade preliminära belopp, återkrav och avslag. För varje ansökan kan det finnas flera beslut.

Tjänsteanteckningar och kontroller omfattas inte och kan eventuellt lämnas ut först efter en sekretessprövning, precis som det är idag. Detsamma gäller för uppgifter om vem som har varit permitterad och i vilken omfattning, då dessa uppgifter inte är en del av beslut.

Viktiga datum: 

1 augusti

Beslut för företag som har sökt stöd den 22 oktober 2020 eller senare blir offentliga. 

21 oktober

Alla beslut inom korttidsstödet blir offentliga, även beslut för företag som har sökt stöd innan den 22 oktober 2020.  

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige