Gå direkt till innehåll
De får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft

Nyhet -

De får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft

Swedish Incubators and Science Parks, Coompanion och NyföretagarCentrum Sverige är några av de organisationer som får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för perioden 2017-2019. Totalt fördelas 171 miljoner kronor. Pengarna går till insatser som på olika sätt bidrar till att stärka företags konkurrenskraft.

För första gången har verksamhetsbidrag fördelats för tre år genom öppna utlysningar där alla som uppfyller kriterierna har kunnat söka. Allt för att få så bra ansökningar som möjligt och trygga en effektiv och rättssäker hantering.

Här är listan på de organisationer som får bidrag från Tillväxtverket 2017-2019:

Swedish Incubators and Science Parks, SISP, får 5,4 miljoner kronor för att bidra till förnyelse av verksamheten vid innovationskontor, inkubatorer och science parks.

25 regionala Coompanionkontor får dela på 84 miljoner kronor för rådgivning vid start och utveckling av kooperativa företag och andra företag inom den sociala ekonomin.

NyföretagarCentrum Sverige och Insamlingsstiftelsen IFS får 6 miljoner kronor var för att på olika sätt bidra till att alla nyföretagare får affärsrådgivning på lika villkor – det vill säga oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Swerea får 21 miljoner kronor för att stärka små och medelstora företags produktionskompetens inom ramen för Produktionslyftet.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, får 15 miljoner kronor för att stärka företags arbete med design genom utbildning, rådgivning etc.

Föreningen för entreprenörskap i högre utbildning får 24 miljoner kronor för att främja entreprenörskap hos studenter på svenska universitet och högskolor.

Entreprenörskapsforum och Esbri får 6,9 respektive 2,4 miljoner kronor för att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling till offentliga och privata aktörer som ger stöd till företag. Även Hushållningssällskapet får 1,2 miljoner kronor.

Kontaktperson: Bosse Olsson 08-681 95 02

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige