Gå direkt till innehåll
De här regionerna skapar jobb i sociala företag

Nyhet -

De här regionerna skapar jobb i sociala företag

Tolv regioner får finansiering till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. I Östergötland bildas ett säljbolag, i Gävleborg ett regionalt råd för arbetsintegrerande sociala företag och Jämtland utvecklar nya modeller för handledarstöd.

Genom insatserna i regionerna får arbetsintegrerande sociala företag stöd i att utveckla hållbara affärsidéer och utöka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Regionerna ska också genom dessa insatser arrangera informationsträffar och utbildningar för att sprida kunskap om möjligheterna inom arbetsintegrerande sociala företag till handläggare och tjänstemän lokalt och regionalt.

Tolv genomförandeprojekt är beviljade, i Gävleborg, Östergötland, Skåne, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Kalmar län, Västerbotten, Västra Götalandsregionen. Projekten genomförs under 2017 - 2018

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Ytterligare information:

Eva Carlsson 08-681 92 23

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige