Gå direkt till innehåll
De utvecklar sociala företag för snabbspår till jobb och företagande

Nyhet -

De utvecklar sociala företag för snabbspår till jobb och företagande

Matproduktion av matsvinn och företag som inriktar sig på att vägleda personer till bristyrken. Det är exempel på projekt som har fått stöd av Tillväxtverket för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag där nyanlända kan få jobb och starta företag. Totalt har knappt 11 miljoner kronor beviljats till sex projekt från olika delar av landet.

Att stärka grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är en viktig utmaning för svenskt näringsliv och svensk tillväxt. Sverige behöver företag som jobbar med att möjliggöra arbete för fler och öppna den svenska arbetsmarknaden.

Här är projekten som har fått stöd:

Värdskap ASF, Luleå: Projektidén är att utveckla ett nytt koncept där nyanlända kan få ett värdskap hos företag för i samverkan med dessa utveckla arbetsintegrerande sociala företag. En typ mentorskap där företagare stödjer nyanlända att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Målet är att under projekttiden starta ett ASF, skapa ett företagsnätverk och att 20 deltagare medverkat i projektet. Projektägare: Leia företagshotell

Yallaprojektet, Stockholm: Projektet ska starta minst ett arbetsintegrerande socialt företag i Rinkeby och bidra till startprocessen av ytterligare ett i Vårby. Företagen ska drivas efter konceptet Yalla-trappan, internationell mat, textilverkstad m.m. och riktar sig till nyanlända kvinnor. Projektägare: Coompanion Stockholm

Papilo domus (Fjärilshuset), Göteborg: Mashallagruppen är ett arbetsintegrerande socialt företag som kommer att arbeta fram metoder och modeller för att stödja nyanlända med kortutbildning att komma in i arbete antingen i ASF eller hos andra arbetsgivare. De vill utveckla arbetet i samverkanmed andra ASF och med Samjobb. Projektägare: Mashallagruppen

FlyttIn Grangärdebygden, Ludvika/Smedjebacken: Vill starta ett ASF som ta sikte på att utveckla affärsidéer där det finns brist på kompetent arbetskraft, t.ex. inom vård och omsorg, teknik och pedagogik. Inriktningen gör att nyanlända på sikt kan få arbete i det nystartade arbetsintegrerande sociala företaget eller hos andra arbetsgivare som har brist på personal. Projektägare: AB Samarkand 2015

New residents into work!, Kalmar län: Tre ASF, Pinea hantverk, Vi bryr oss Småland och Äppelkärnan kommer tillsammans att arbeta fram metoder för hur de kan skapa arbete och sysselsättning till fler nyanlända i sina företag. Arbetsmodellen ska testas och spridas till andra ASF.Ett mål är även att starta upp ett ASF på Öland. Projektägare: Coompanion Kalmar

Matverket – kompetenser, språk och nätverk för nyanlända, Stockholm: Stadsmissionen driver verksamheter som tar vara på livsmedelssvinnet från butiker och vill nu utveckla Matverket som ska tillaga mat av funktionellt livsmedelsvinn. Nyanlända kan genom Matverket få anställning, utbildning och validering av kunskaper för att få arbete inom restaurangbranschen. Projektägare: Stockholms Stadsmission

Fakta om arbetsintegrerande sociala företag:

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, bidrar till att öka sysselsättningen och ger ökade möjligheter för personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Tillväxtverket driver flera insatser; till exempel finansiering med affärsutvecklingscheckar och samverkan med Arbetsförmedlingen och regionala aktörer.

Om fler insatser för arbetsintegrerande sociala företag.

Mer information:

Eva Carlsson 08-681 92 23

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige