Gå direkt till innehåll
Efter förenklingsresan: Nu tar vi fram konkreta förslag

Nyhet -

Efter förenklingsresan: Nu tar vi fram konkreta förslag

Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag till förenklingar som ska innebära större lättnader för företag. Förslagen ska presenteras i en rapport senast den 30 juni 2020 och utgå från synpunkter som kommit upp under förenklingsresan som näringsminister Ibrahim Baylan genomfört under hösten.

-Tillväxtverket driver på för ett enklare företagande och det här uppdraget ligger helt i linje med hur vi vill jobba. Förenklingsarbetet måste ske på bred front och vi kommer att involvera myndigheter, kommuner och företagen själva i arbetet med att ta fram konkreta förslag på förenkling, säger enhetschef Åsa Talamo på Tillväxtverket.

Näringsministerns förenklingsresa

I syfte att föra en dialog med företagare om vilka förenklingar som är mest angelägna att genomföra har näringsministern genomfört en förenklingsresa under hösten. Ett antal förslag till förenklingar har kommit upp under resan.

-Förenklingar är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Väl utformade lagar och regler tillsammans med bra service från myndigheter är avgörande för att skapa goda förutsättningar för företagande. Företagens berättelser om vad som är krångligt i deras vardag är därför värdefull information för oss, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Regeringens pressmeddelande

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med förenkling

Kontaktperson: Enhetschef Åsa Talamo, telefon: 08-681 92 00 eller 072-0024592

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige