Gå direkt till innehåll
​EU-medel ska hjälpa krisdrabbade företag i Stockholm och Mellansverige

Nyhet -

​EU-medel ska hjälpa krisdrabbade företag i Stockholm och Mellansverige

Corona-krisen har drabbat många företag hårt och behovet av stöd inom vissa sektorer är nödvändigt för att verksamheter inte ska behöva läggas ned. Nu sätts EU-medel in för att möta utmaningarna.

En ny utlysning för Europeiska regionala utvecklingsfondens Stockholmsprogram som kom ut i början av april ger olika aktörer chans att söka medel för att stötta företag i Stockholm som drabbats av Corona-krisen. Både projektägare som beviljats medel under våren 2018, som vill skala upp sin verksamhet, och aktörer som fått avslag på sina ansökningar under våren 2020 har möjlighet att söka igen.

- Krisen har drabbat företagen hårt. De mest utsatta branscherna är bland andra sällanköpshandeln, transportsektorn, restauranger och besöksnäring  och behovet av snabba åtgärder är stort. Pengarna är tänkta att stärka upp och ändra inriktning på redan befintlig stödverksamhet,  att handla mer om krisåtgärder än affärsutveckling i denna utmanande tid. Pengarna ska också kunna hjälpa företag genom att aktörer med lång erfarenhet ska kunna erbjuda rådgivning och kunskapsöverföring för hantering av krisens keffekter säger Lisa Kareliusson, programansvarig för regionalfondsprogrammet Stockholm.

Hon påpekar vikten av att pengarna ska hjälpa även framåt.

- Även konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen ska kunna fortsätta driva sin verksamhet framåt under de förändrade omständigheter som nu råder ser vi är viktiga. Det handlar alltså om både kortsiktiga insatser och mer långsiktiga för att företagen ska hitta en väg till återhämtning när den värsta krisen är över.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom den investeringsprioritering som kallas Ökad konkurrenskraft som handlar om att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader samt att ägna sig åt innovationsprocesser.

Även regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige, som inkluderar länen Gävleborg, Dalarna och Värmland har kommit ut med en utlysning som ska möta effekterna av Corona-krisen för företag. Till skillnad från utlysningen i Stockholm är den öppen för nya ansökningar, men den ställer höga krav på de som söker och på vilka insatser som ska genomföras i projekten. Utlysningen öppnar 23 april och stänger 7 maj.

Flera av Sveriges nio regionalfondsprogram kommer under våren att erbjuda möjlighet att söka extra finansiering för att stödja företag med anledning av den pågeående För att hålla koll på vilka utlysningar som finns, läs här.

För frågor gällande utlysningen i Stockholm, kontakta Lisa Kareliusson. Mejl: lisa.kareliusson@tillvaxtverket.se

För utlysningen i Norra Mellansverige, kontakta Lena Johansson-Skeri. Mejl: lena.johansson-skeri@tillvaxtverket.se

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige