Gå direkt till innehåll

Nyhet -

EU-pris till projekt för starkare datorspelsbransch

Projektet ”Scandinavian Game Developers” med hemvist i Skövde, Grenå och Viborg är ett av de mest innovativa regionala projekten i EU och vinner priset "Regiostars Award". Genom projektet har datorspelsbranschens konkurrenskraft stärkts, vilket är syftet och målet med insatserna från de EU-program som Tillväxtverket arbetar med.

Projektet ”Scandinavian Game Developers”är finansierat av Interreg-programmet för Öresund- Kattegatt och Skagerrak och har haft som syfte att skapa förutsättningarna för stabila spelföretag i en bransch där konkurrensen är hård. Deltagare har varit universitet och utbildningssäten, näringslivsaktörer och innovationsinriktade aktörer i städerna Skövde, danska Grenå och Viborg. Tillsammans har de verkat för att stärka regionens konkurrenskraft i datorspelsbranschen. Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet för projektet och har arbetat nära med dess deltagare och övriga aktörer från idé till slutredovisning.

Lyckade resultat

Projektet har lett till att nya företag startats och påbörjat sin resa, totalt 22 stycken har bildats, vilket var fler än det ursprungliga målet på 15. Ett av dessa lyckades nyligen få in två miljoner danska kronor i externa investeringar. En oberoende utvärdering av projektet visade att samtliga av dessa nya företag ansåg att inkubatorerna, som projektet bidragit till, var avgörande för deras överlevnad samt att de erbjöd en dynamisk och inspirerande miljö att arbeta i. Flera andra företag står nu på väntelista för att komma in i inkubatorerna.

Ett annat positivt resultat av ”Scandinavian Game Developers” är att projektet fått god genomslagskraft och därmed lockat fler studenter att söka sig till spelrelaterade utbildningar i de två danska städerna. Möjligheten att få hjälp att starta ett företag vid sidan om studierna har varit ett starkt incitament. Spelutvecklare, lärare och studenter från alla nivåer och från hela programområdet har inkluderats i projektets forskningsprocess. Det har ökat samarbetet mellan regionens forskare, företag och offentliga inrättningar. Norddjurs kommun har även investerat åtta miljoner euro i att bygga kontorsutrymmen och boenden i Grenå, som projektinkubatorerna har kunnat hyra ut.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Scandinavian Game Developers” är 1 137 257 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), som Tillväxtverket förvaltar, bidrar med 568 628 euro från det operativa programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för programperioden 2007–2013.

Läs här för mer information om:

Projektet Scandinavian Game Developers

Scandinavian Game developers egna webbsida

Priserna som delades ut av ”Regiostars Award”

Interregprogrammet Öresund- Kattegatt- Skagerrak

Se filmen om Scandinavian Game developers här

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191