Gå direkt till innehåll
EU-stöd till klustersamarbeten inom vård och rymdindustri

Nyhet -

EU-stöd till klustersamarbeten inom vård och rymdindustri

Digitala lösningar i vården, samverkan inom flyg- och rymdindustri och mellan möbel-, glas- och textilföretag är satsningar som får stöd av oss inom det nationella regionalfondsprogrammet.

Det handlar om kluster eller innovationsmiljöer från olika regioner som samarbetar kring ett svenskt styrkeområde. Totalt har sex projekt beviljats upp till sex miljoner kronor vardera, pengarna medfinansieras också med lika mycket från de sökande.

Syftet är att stimulera samverkan över regionala gränser och lyfta pågående satsningar till en nationell nivå. Pengarna kommer från det nationella regionalfondsprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och innovation.

Förutom Tillväxtverket har även Vinnova och Energimyndigheten varit involverade i bedömningen.

Här är projekten som får stöd :

SVIFFT - Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri - Lyfter svensk flyg- och rymdindustri som ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft. Samverkansparter: Aerospace Cluster Sweden, Swerea SIOCOMP, Swerea IVF, Västra Götlandsegionen, Region Östergötland, Innovatum

Innovation Square - För samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare, offentlig sektor och relevant forskning kring affärsmodeller för cirkulär ekonomi och internationell konkurrenskraft. Samverkansaktörer: Högskolan i Borås (Smart Textiles), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Smart Housing), Interiör Cluster Sweden

Hälsa hem - Underlättar digitala lösningar i hälso- och sjukvården och bidrar till ökad tillväxt hos små och medelstora företag. Samverkansparter: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stockholms Science City, STUNS, Centrum för Innovation och eHälsa (Umeå).

SWElife Hand-On: Ökar mervärden av nationella och regionala forsknings- och utvecklingssatsningar inom life science - Säkerställer fler och växande små och medelstora företag i Sveriges life science-industri genom privata externa investeringar i företagen. Samverkansaktörer: STUNS (Uppsala), Lunds universitet, Umeå Biotech Incubator, Linköpings Universitet Holding AB

Nya värdekedjor för Offshore - Ska stärka kopplingen mellan en rad kompetensområden i syfte att stärka teknikutvecklingen inom offshoreområdet. Samverkansaktörer: Jernkontoret/ Triple Steelix, Mälardalen Högskola, Swerea IVF, SP, Future Poistion X, Swedish Steel Yachts AB

Gränsöverskridande samutveckling av innovationsstöd för accelererad och hållbar tillväxt i små och medelstora livsmedelsföretag - Stöder små och medelstora livsmedelsföretag och arbetar tillsammans med regionala aktörer för att attrahera enklare tillgång till kapital, kunskap och kompetens. Även etablera nätverk och kanaler för ökat samarbete mellan små och medelstora företag och forskning. Samverkansaktörer: SP-RISE, Skåne Livsmedelsakademi, Nifa (branschföreningen för värmländska matföretag), NetPort science park.

Mer om det nationella regionalfondsprogrammet.

Kontaktpersoner:

Cecilia Johansson, områdesansvarig 08-681 91 32

Erik Lindholm, programansvarig nationella regionalfondsprogrammet 08-681 91 47

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige