Gå direkt till innehåll
Flera experter stöder delegationens arbete. Bl a  Eva Eiderström Naturskyddsföreningen (design för cirkularitet), Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet (plast) och Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv (offentlig upphandling). Foto: Monica Nielsen
Flera experter stöder delegationens arbete. Bl a Eva Eiderström Naturskyddsföreningen (design för cirkularitet), Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet (plast) och Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv (offentlig upphandling). Foto: Monica Nielsen

Nyhet -

Experter stöder Sveriges omställning till cirkulär ekonomi

Ett 40-tal experter knyts nu till arbetet att ställa om till cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi har valt ut referensgrupper för sina tre prioriterade områden; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet.

Referensgrupperna ska med sin sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete. Det kan handla om att bistå i att identifiera styrmedel, till exempel lagar, avgifter och ekonomiska satsningar. Grupperna kan även peka på synergier och vara bollplank för delegationens förslag. 

- Nu samlar vi en del av Sveriges kompetens inom delegationens tre prioriteringar för att inleda arbetet. Jag ser fram emot att ha referensgruppernas expertis att tillgå och vill poängtera att grupperna kommer att anpassas efterhand som delegationens arbete utvecklas”, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

I höst kommer resultaten av arbetet att bearbetas och vässas för att ingå i delegationens rapport till regeringen under det första kvartalet 2020.

Fakta om Delegationen för cirkulär ekonomi:
Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som är placerat hos Tillväxtverket. Syftet med delegationen är att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader.


Mer information:
Åsa Domeij, ordförande 073-0774307

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Tidigare pressmeddelande om delegationens tre prioriterade områden

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige