Gå direkt till innehåll
Foto: Jonas Kullman
Foto: Jonas Kullman

Nyhet -

Fakta om svensk turism – 2017 ett starkt år

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Nu är publikationen Fakta om svensk turism 2017 klar. Här finns statistik om turismens betydelse för svensk ekonomi.

I fjol ökade turismens omsättning med 7,4 procent till totalt 317 miljarder kronor jämfört med året innan. Det är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättning. Under 2017 växte turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 11,4 procent till totalt 134 miljarder kronor.

Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 317 miljarder stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har ökat stadigt under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent.

Turismens skapar också nya jobb. Antalet sysselsatta som ett resultat av turism ökade med närmare 10 600 personer till 175 800.

Fakta om svensk turism 2017

Mer om vårt arbete för turism och besöksnäring

Mer information:

Sofi Sjöberg 08-681 77 02

Ulrika Nisser 08-681 65 55

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige