Gå direkt till innehåll
​Fler företag använder digitalisering för affärsutveckling

Nyhet -

​Fler företag använder digitalisering för affärsutveckling

Andelen företag som i stor utsträckning använder digitalisering till affärsutveckling har ökat de senaste åren. Större företag är generellt mer digitaliserade och de redan digitaliserade branscherna har satsat mest på digitalisering under pandemin. Det visar resultat från Tillväxtverkets stora undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020, samt resultat från Tillväxtverkets Coronaundersökning gjord under pandemin.

Resultaten från Företagens villkor och verklighet 2020 visar att det varierar mycket mellan i vilka delar av verksamheten som företagen använder sig av IT. Vanligast är att företagen använder IT inom administration. Drygt sex av tio små och medelstora företag anger att de i stor utsträckning använder IT inom administration. Ungefär vart tredje företag svarar att de använder IT i stor utsträckning till inköp respektive marknadsföring. Affärsutveckling som tidigare varit det område som företagen svarat att de i minst utsträckning använder digitaliserings möjligheter har nu ökat från tidigare års undersökningar till 17 procent.

- Ett av Tillväxtverkets uppdrag är att stimulera företag att använda digitaliseringens möjligheter till att utveckla sina erbjudanden och affärsmodeller. Att vi nu kan se att utvecklingen sakta går framåt är väldigt positivt, säger Josefine Lindell, analytiker på Tillväxtverket.

Stor skillnad i digitalisering mellan branscher under pandemin

Ett påtagligt fenomen under pandemin är hur arbetsplatsen i vissa branscher har ändrat karaktär. Stora delar av företagens verksamhet har flyttat från den fysiska arbetsplatsen och mötesrummen till digitala arbetsplatser och digitala möten.

Resultaten från Tillväxtverkets uppföljande Coronaundersökning visar att företagen i samtliga branscher har satsat mer på digitalisering, men variationerna är stora mellan branscherna. Nästan 4 av 10 företag har satsat mer på digitalisering, enligt Coronaundersökningen. Branscher som redan är relativt mer digitaliserade, så som utbildning, företagstjänster inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik samt IT och telekom, har satsat i störst utsträckning. Däremot är andelarna påtagligt lägre för branscher så som energiförsörjning och transport, uthyrning och fastighetsservice.

- Vi behöver öka takten i att stärka företagens konkurrenskraft. Den positiva utveckling vi ser i kombination med betydande utmaningar understryker behovet av att satsa ytterligare på omstart och omställning, säger Josefine Lindell.

Läs mer om undersökningarna här

Kontaktperson

Josefine Lindell josefine.Lindell@tillvaxtverket.se

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige