Gå direkt till innehåll
Företagens regelkostnader fortsätter öka

Nyhet -

Företagens regelkostnader fortsätter öka

Företagens administrativa kostnader till följd av regler har ökat med cirka 600 miljoner kronor under 2018. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket.

De ökade kostnaderna beror på nya eller ändrade regler, till exempel slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård och krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport. Införandet av digital ingivning av årsredovisning var en åtgärd som minskade kostnaderna.

Företagens årliga administrativa kostnader till följd av regler har i genomsnitt ökat med 1,2 miljarder kronor per år sedan 2013, även om kostnaderna för vissa typer av företag eller branscher kan ha minskat trots ökningar på en sammanlagd nivå. Regeländringarna gäller vitt skilda områden och berör olika många och olika typer av företag. 

För sex av tio företag är regler ett tillväxthinder enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens Villkor och Verklighet 2017. Andelen företag som upplever regler som ett stort tillväxthinder har ökat något sedan 2014. Däremot visar undersökningen att upplevelserna skiljer sig åt mellan branscher. Bland annat har andelen företag inom branscherna hotell- och restaurang och utbildning som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat. Det visar att de satsningar som görs på förenklingar ger positiva resultat.

Regeringen har som mål att de administrativa kostnaderna för företag till följd av att regler ska minska. För att nå målet krävs omfattande åtgärder. Fler regelgivare behöver arbeta systematiskt med att involvera och samråda med företagen tidigt i regelgivningsprocessen. Det är en förutsättning för att förstå reglernas konsekvenser för företagen, hitta smarta lösningar och åstadkomma ändamålsenliga regler.

- För att vända trenden med ökade kostnader behöver förenklingsarbetet ske på flera fronter. Att utvärdera och förenkla reglerna i sig är en åtgärd. Minst lika viktigt är att jobba med tillämpningen av regler - det ska vara lätt att göra rätt. Det finns en stor potential att minska regelbördan genom smarta digitala lösningar. Bland annat genom att göra det enklare att lämna uppgifter, söka tillstånd och minska handläggningstider. Det behöver vi satsa mer på, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket följer årligen upp hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Tillväxtverket arbetar med rådgivning, utbildning, metoder och verktyg för att ge stöd till regelgivare när konsekvenser av nya eller ändrade regler ska utredas.

Rapporten Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2018

Om Tillväxtverkets arbete med förenkling

Om företagens kostnader till följd av regler

Mer information:

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling 08-681 95 58

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige