Gå direkt till innehåll
Företagsfrämjare kan bidra till snabbspår för nyanlända företagare

Nyhet -

Företagsfrämjare kan bidra till snabbspår för nyanlända företagare

Fler ska kunna bli företagare i Sverige. Nu kan företagsfrämjande organisationer ansöka om pengar till insatser för att underlätta för nyanlända att starta företag. Det finns nästan 16 miljoner kronor att söka till olika projekt.

Tillväxtverkets ansökningsomgång riktar sig till organisationer som redan i dag arbetar med att främja företagande på olika sätt. Det kan vara organisationer som utvecklar befintliga metoder eller tar fram nya modeller för att nå nyanlända. Tanken är att projekten kan innehålla riktade informationsinsatser, språkinsatser, mentorskap, aktiviteter i nätverk med mera.

De sökande organisationerna kan få mellan 500 000 - 1 000 000 kronor per projekt. Ungefär 15 till 20 projekt kan ta del av totalt 15,5 miljoner kronor.

Snabbspår för företagare- ansökningsomgången

Mer information:

lejla.lofgren@tillvaxtverket.se 08-681 93 63

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige