Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förslag om slopad karens i ordinarie stöd till korttidsarbete - ansökningar hanteras av Skatteverket

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 21 december att finansdepartementet inom kort kommer att skicka en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd till korttidsarbete tillfälligt tas bort. Karensen gäller idag i 24 månader efter sista stödmånad för alla företag som har fått stöd till korttidsarbete i det tillfälliga krisstödet under 2020.

Om förslaget antas av riksdagen kommer även företag som haft det tillfälliga krisstödet att ha möjlighet att söka det ordinarie stödet. Stödet kommer att vara möjligt att söka retroaktivt för perioden 1 december och framåt från och med 1 april 2022. Alla ansökningar kommer att hanteras av Skatteverket som tar över hanteringen av det ordinarie stödet för korttidsarbete från och med 1 april.

För frågor gällande förslag till lagändring hänvisar vi till regeringens pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om det ordinarie stödet till korttidsarbete som hanteras av Tillväxtverket fram till överflytten till Skatteverket. Observera att villkoren och permitteringsnivåerna för det ordinarie stödet skiljer sig åt från det tillfälliga stödet som gällt under pandemin.

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige