Gå direkt till innehåll
​Fokusera på samhällsutmaningarna

Nyhet -

​Fokusera på samhällsutmaningarna

Sätt större fokus på de samhällsutmaningar som den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till att lösa. Och låt regionerna bestämma mer om hur just de vill jobba med frågan. Det är några slutsatser som Tillväxtverket har lämnat till regeringen och som Anna Ebenmark idag presenterar på Reglabslärkonferens i Visby.

Tillväxtverket har nyligen slutfört ett regeringsuppdrag som gett förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas.Bland annat har det handlat om jämställd regional tillväxt, miljödriven näringslivsutveckling och att utveckla de regionala företagsstöden när det gäller jämställdhet, integration och miljö.

– Satsningarna har lett till ökad kunskap, medvetenhet och attitydförändringar. Allt detta är viktiga resultat för att stärka hållbarhetsarbetet, men frågan är om det är tillräckligt för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå FN:s globala mål till 2030, säger Anna Ebenmark, uppdragsansvarig på Tillväxtverket.

För stor styrning

Många regioner tycker att de särskilda uppdragen med en pengapåse är viktiga för att ge kraft i hållbarhetsarbetet. Samtidigt upplever vissa regioner att styrningen blir för stor och det gäller särskilt de regioner som redan bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Så hur kan styrning från regering och myndigheter jacka i regionernas arbete på ett smartare sätt?

– Regionerna skiljer sig mycket åt. En del är föregångare när det gäller hållbarhet, andra är i startgroparna. Därför är det svårt att utforma den nationella styrningen så att den träffar rätt. Därför föreslår vi att staten har fokus på vilka samhällsutmaningar som ska lösas och vilka effekter vi vill se när det gäller hållbarhetsarbetet, men att regeringen överlämnar till regionerna att bestämma hur det ska gå till, säger Anna Ebenmark.

Läs gärna regeringsuppdraget här 

Läs om processen för att stärka hållbarhetsarbetet i den regionala tillväxtpolitiken på vår medarbetarsida 

Här finns mer information om Reglab 

Här finns mer information om de globala målen

Vill du veta mer, kontakta Anna Ebenmark

08-6817748

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige