Gå direkt till innehåll
Glapp mellan behov och befintliga stöd för sociala entreprenörer

Nyhet -

Glapp mellan behov och befintliga stöd för sociala entreprenörer

Det finns ett glapp mellan utbudet av stöd för sociala entreprenörer och de stöd som dessa entreprenörer efterfrågar. Det är en av slutsatserna i rapporten Vilse i stöddjungeln? Rapporten beskriver sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering och pekar också på flera områden som behöver förbättras.

- Vi behöver nya lösningar för de samhällsutmaningar som vi står inför. Rapporten ger oss insikter om vår roll att bygga en hållbar stödstruktur för sociala företag. Vi hoppas också att den ger värdefull kunskap till sociala entreprenörer och andra aktörer som arbetar för att främja företagande i Sverige, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Sociala entreprenörer strävar efter att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Det kan handla om allt från att skapa lösningar för att få rent vatten i fattiga områden i Afrika, till förbättrad tillgång till offentlig service i Norrlands glesbygd.

Rapporten pekar på tre områden som behöver förbättras:

  • Sociala företags tillgång till finansiering och marknader
  • Sociala företags behov av stöd för effektmätning och resultatredovisning.
  • ”Generella företagsfrämjares ” kunskap om socialt företagande

Det saknas också stöd för dessa entreprenörer på mindre orter och i gles- och landsbygd. Majoriteten av de aktörer som ger råd och stöd till sociala entreprenörer är koncentrerade till storstäderna.

Rapporten presenteras på ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm den 23 november kl 15-17. Den har även presenterats på ett seminarium på SISummit i Malmö den 15 november.

Rapporten Vilse i stöddjungeln?

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige