Gå direkt till innehåll
Hållbar destinationsutveckling fortsätter

Nyhet -

Hållbar destinationsutveckling fortsätter

Norrskens- och rymdturism i Kiruna, nya barmarksprodukter i Åre och samarbete mellan Stockholms skärgård och Bohuslän. Det är några resultat i Tillväxtverkets satsning på Hållbar destinationsutveckling, HDU. Nu blir det en fortsättning på satsningen.

Under åren 2012- 2015 har Tillväxtverket medverkat till att utveckla fem turistdestinationer i Sverige mot internationella marknader med hållbarhet som utgångspunkt. De fem utvalda destinationerna är Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby.

Ungefär 150 nya produkter och upplevelser för internationella besökare har utvecklats och fler är på gång under 2016. Dessutom har en rad viktiga kunskaper tagits tillvara om vad som krävs för såväl hållbara destinationer som produkter och upplevelser för internationella besökare.

Tillväxtverket har nu fått i uppdrag av Regeringen att fortsätta arbetet med en ny satsning under åren 2016-2019.

En ansökningsomgång med möjlighet till delfinansiering av projekt kommer att annonseras på tillvaxtverket.se i mitten av februari. De nya projekten ska fokusera på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism för internationella besökare. Insatserna ska ske i samverkan mellan flera aktörer inom besöksnäringen.

Läs mer om Hållbar destinationsutveckling och se filmer om de utvalda destinationerna här.

Mer information:

Ulrika Nisser, projektansvarig Hållbar destinationsutveckling Tillväxtverket 08-681 65 55

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Myndigheten är ansvarig för turism- och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ansvarar även för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige