Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Industriföretagens digitalisering i fokus på rundabordssamtal med Tyskland

Näringslivets digitalisering och möjligheterna att dela kunskap och erfarenheter diskuteras vid ett rundabordssamtal idag, 31 januari, där Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf deltar.

Samtalet hålls i Stockholm och arrangeras av Näringsdepartementet, Tysk-svenska Handelskammaren och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Mötet hålls i samband med den tyska förbundskanslern Angela Merkels besök i Sverige.

Syftet med initiativet är att bygga en plattform för långsiktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och skapa möjligheter för nätverksbyggande.

Tillväxtverket ansvarar för ett av de fyra konkreta samarbeten som Angela Merkel och Stefan Löfven presenterar och rör digitalisering av små och medelstora företag.

- Genom det här samarbetet kan vi erbjuda ett antal företag besök i framstående industrimiljöer i både Tyskland och Sverige, där digitaliseringen har kommit långt. Företagen får ta del av smarta lösningar, utbyta erfarenheter och lära tillsammans med företag av samma storlek som delar samma utmaningar. På så vis ökar kunskapen om digitaliseringens möjligheter, samtidigt som utökade nätverk kan ge nya samarbeten och affärer, säger Gunilla Nordlöf.

Digitaliseringslyftet är ett av fem uppdrag Tillväxtverket har inom ramen för Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Regeringens pressmeddelande om innehållet i det svensk-tyska innovationspartnerskapet

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige