Gå direkt till innehåll
Innovation Express - nya insatser för internationalisering på miljöområdet

Nyhet -

Innovation Express - nya insatser för internationalisering på miljöområdet

Tillväxtverket har beviljat fem nya projekt inom insatsen Innovation Express. Denna satsning syftar till att stärka internationaliseringen i småföretag via kluster och innovationsmiljöer.
Sökanden kan få max 500 000 kronor för att samarbeta med flera parter i andra länder, framför allt inom Östersjöregionen. Alla projekt ska ha ett miljöfokus och de som beviljats handlar om vattenutmaningar, miljösäker och hållbar nedmontering av fartyg, hållbarhet inom möbelindustrin, nya affärsmodeller inom textil och mode samt byggnation och byggavfall.

De projekt som beviljats är:

IDEON, Water Innovation Accelerator

SP, Towards Sustainable Ship Recycling

Interior Cluster, Nordic Furniture Matchmaking

Smart Textiles, Entrepreneur Creative Showcase

Byggdialog, ecoConstruct

Ytterligare information:
Ewa Andersson 08-681 94 51

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige