Gå direkt till innehåll
Kreativ Sektor: ny studie och nytt nätverk

Nyhet -

Kreativ Sektor: ny studie och nytt nätverk

Idag släppte nätverket Kreativ Sektor sitt nya initiativ för samverkan och en ny studie om de kreativa näringarna, en studie som huvudsakligen finansierats av Tillväxtverket. Studien lyfter fram företagens stora betydelse för innovation och exportkraft i det svenska näringslivet.

Vid lanseringen närvarade bland annat näringsminister Mikael Damberg som är intresserad av frågorna. Deltagarna i det nya nätverket är Dataspelsbranschen, Musiksverige, Film- och tv-producenterna, Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) och Komm! (Sveriges Kommunikationsbyråer). De har gemensamt fått finansiering från Tillväxtverket för att framställa studien om vilka faktorer som påverkar konkurrenskraften för deras medlemsföretag.

Studien visar hur viktig sektorn är för svenskt näringsliv som helhet, särskilt kopplat till digitalisering och innehållsinnovation. Den innehåller konkreta förslag för att bättre ta vara på den fortsatta potentialen. Såväl branschorganisationer som offentliga aktörer behöver bredare kunskap för välgrundade strategiska val för sektorn. Det var en av anledningarna till att Tillväxtverket 2014 öppnade dörren till finansiering för samarbetsprojekt mellan branschorganisationer i den kulturella och kreativa sektorn, Kreativ Sektor-studien har varit en del av detta. Fler initiativ och publikationer från ytterligare branschorganisationer är att vänta under nästa år.

Tillväxtverket har bedömt att svenska kulturella och kreativa företag skulle gynnas av att i vissa frågor samverka mer då det finns ett antal näringsmässiga möjligheter och utmaningar som tycks vara lika för hela gruppen. För näringsområdets fortsatta utveckling finns det stora vinster att göra med att tillsammans definiera och opinionsbilda kring gemensamma behov. Sådana gemensamma frågor kan vara immateriella tillgångar, onlinemarknader, mäklandefunktioner och export.

I juni 2015 publicerade Tillväxtverket sin egen rapport Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Rapporten visar att:

  • Kulturella och kreativa företag är mer innovativa än genomsnittet av företag. Detta beror på att företagen utvecklar tjänster i högre grad och samverkar i högre utsträckning inom de flesta områden.
  • Andelen kulturella och kreativa företag som exporterar är nästan dubbelt så hög som genomsnittet.
  • Att kulturella och kreativa företag har lika hög vilja att växa som andra företag men det är vanligare att dessa företag vill växa utan att anställa.

Mer om Kreativ Sektor och rapporten

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige