Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete. 

Ändringarna innebär bland annat att stödet för korttidsarbete förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Lagändringarna innehåller också förtydliganden kring vinstutdelning kopplat till korttidsstödet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020. Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om förordningsändringar som innebär en striktare hantering av stödet.

Tillväxtverket kommer nu att skyndsamt se över konsekvenserna av lagförslaget och förordningsändringarna och återkommer med mer information.

På regeringen.se kan du ta del av promemorian.

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige