Gå direkt till innehåll
Mångfald i näringslivet – Ny rapport

Nyhet -

Mångfald i näringslivet – Ny rapport

Mångfalden i näringslivet ökar, och företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt.

Det visar rapporten Mångfald i näringslivet som sammanställts av Tillväxtverket utifrån olika undersökningar som myndigheten tar fram. Resultaten visar att det i dag är fler företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund än någonsin förr. Den visar också att antalet anställda i absoluta tal har vuxit mest i företag där kvinnor är företagsledare eller där företagsledaren har utländsk bakgrund.

Samtidigt visar resultaten att kvinnor generellt sett ser större hinder för att bli företagare än män. Personer med utländsk bakgrund lyfter svårigheten att få finansiering som ett hinder för att starta företag i betydligt större utsträckning än personer med svensk bakgrund.

– Statistiken blir ett viktigt beslutsunderlag för oss som jobbar med stöd och finansiering till företag. Vi hoppas att resultaten kommer att påverka hur insatser utformas och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk omvandling. Risken är annars att vi missar de bästa företagen, de som har förmågan att utveckla och förnya näringslivet, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket

Utbildningsnivån ökar bland företagsledare. Nästan varannan kvinna, 46 procent, som driver företag har högskoleutbildning 2017 och 34 procent av männen. Gapet mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå har nästan fördubblats under perioden 2004-2017.

Rapporten Mångfald i näringslivet

Webbartikel - Mångfalden ökar i näringslivet

Mer information

Olof Dunsö
08-6819216
073-0911196
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige