Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Miljömålsrådet får förlängt uppdrag

Nu vill regeringen öka takten i arbetet för att nå de nationella miljömålen genom att förlänga Miljömålsrådets uppdrag med ytterligare fyra år. Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf ingår i rådet tillsammans med 17 andra myndighetschefer från strategiskt utvalda myndigheter.

- Det är mycket glädjande att Miljömålsrådet får förlängt uppdrag. Rådet fyller en helt central roll i miljö- och klimatarbetet genom att stärka samarbetet och synergierna mellan myndigheternas arbete, säger Annika Rosing enhetschef Miljö & Innovation Tillväxtverket

Rådet består av chefer för de myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå miljömålen. Nytt är också att Sametinget kommer att ingå.

Nya förslag på åtgärder i kommande årsrapport
I kommande årsrapport lämnar Miljömålsrådet förslag till regeringen på åtgärder inom miljö- och klimatområdet. Förslagen inkluderar bland annat:

  • ett råd för samhällsplanering,
  • riktlinjer för mer hållbar mat till barn och ungdomar i skattefinansierade miljöer
  • ett cirkulärt lyft för stöd till textil- och modeföretag för omställning till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi

Miljömålsrådet ökar takten i det nationella miljöarbetet
Miljömålsrådet arbetar för att integrera klimat- och miljöfrågorna i arbetet i alla politikområden och sektorer och på alla nivåer i samhället. Det ska verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Rådet ska också ta hänsyn till det övergripande målet för Sveriges arbete med Agenda 2030 och stärka en samstämmig politik för hållbar utveckling. Regeringen tillsatte Miljömålsrådet 2014.

Tillväxtverkets arbete

Tillväxtverkets arbete inom Miljömålsrådet koordineras av Caroline Dahlbom - Miljö & Innovation

Flera av handläggare på myndigheten medverkar i rådets olika arbetsgrupper:

  • Isaac Karlsson - Ramverk för nationell planering
  • Malin Price - Staten går före
  • Ellen Anker-Kofoed och Marie Persson - Styrmedel för hållbar konsumtion och syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem
  • Daniel Fahlander - hållbar elektrifiering

Mer om Sveriges miljömål och om Miljömålsrådet

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige