Gå direkt till innehåll
Möt oss på Järvaveckan!

Nyhet -

Möt oss på Järvaveckan!

Vi behöver öppna upp näringslivet så att alla som vill och vågar kan starta företag. På Järvaveckan vill vi inspirera till det. Varmt välkommen till oss på Spånga IP i västra Stockholm 9 - 17 juni.

Det är första gången som Tillväxtverket deltar på Järvaveckan. Vi berättar om projekt och bidrar med kunskap från aktuella undersökningar. Vi pratar också om mångfald, företagande och kompetensfrågor. Vi finns i utställartält E04 och arrangerar också fem seminarier.

Här är mer om de fem seminarierna:

Say cheese - tillväxt för alla? Lördag 9 juni kl 16.00-16.45. Seminariescen 3

Om att driva och främja företag på lika villkor oavsett kön, ålder eller bakgrund. Hur kan vi kommunicera normkritiskt med hjälp av bilder? Inspireras av entreprenören Felicia Margineanu och Region Värmland.

Speedkurs i företagande Måndag 11 juni kl 16.00-16.45 Seminariescen 4

Om att starta och driva företag i Sverige. Nyanlänt företagande ger dig en speedkurs i grunderna. Du får lyssna till andra som deltagit i kursen och tillfälle att själv pröva på hur det kan gå till.

Jobbresan börjar i klassrummet! Onsdag 13 juni kl 18.00-18.45 Seminariescen 4

Om samarbetet mellan skola och industri. Industrin behöver ny kompetens och genom att välja en utbildning inom teknik så kan du hitta rätt väg in i en givande framtid. Vi diskuterar och visar exempel så att fler unga ser möjligheterna till jobb och utveckling inom teknik och industri.

Bli en vinnare! - Hur kan talang och företag hitta varandra? Torsdag 14 juni kl 18.00-18.45 Seminariescen 2

Hur skapar vi mötesplatser för företag och ny kompetens? Vi samtalar om och med företagare och utrikes födda om hur vi kan skapa mötesplatser så att företag och dold lokal talang kan mötas.

Affärer för samhälls­nytta Lördag 16 juni kl 16.00-16.45 Seminariescen 3

Om hur sociala företag kan skapa jobb för fler. Du får bland annat möta och inspireras av människor bakom arbetsintegrerande sociala företag i Järvaområdet.

Följ oss på Twitter under #ÖppnaUpp

Mer om vårt deltagande på Järvaveckan

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige