Gå direkt till innehåll
Myndighetssamarbete matchar kompetens med företagens behov

Nyhet -

Myndighetssamarbete matchar kompetens med företagens behov

Rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid. Det är målet för de fyra myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket i ett nytt samarbete för att stärka företagens konkurrenskraft och regioners attraktivitet.

Kompetensförsörjning är ett komplext område med många aktörer som verkar på olika arenor utifrån olika sakfrågor, nivåer och målsättningar. Dessa behöver kompletteras och samordnas.

- Idag finns det brister i systemet som gör att företagen inte får tillgång till den kompetens de behöver. Ett nära samspel mellan olika nationella satsningar kan rätta till det. Tanken är att det även ska leda till ett mer samlat grepp regionalt, säger Monika Kväl, programansvarig för de regionala kompetensplattformarna på Tillväxtverket.

De fyra myndigheterna ska bland annat involveras i Tillväxtverkets strategiska regionarbete där varje regions behov och utmaningar inom kompetensförsörjning ska beaktas. I slutet av året kommer referensgruppens sammansättning att utvärderas.

- Då kommer vi även att fatta beslut om, om fler myndigheter eller organisationer ska delta i samarbetet, säger Camilla Karlsson som koordinerar arbetet på Tillväxtverket.

Vill du veta mer om referensgruppen eller om Tillväxtverkets arbete med regionala kompetensplattformar, kontakta:

Monika Kväl

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige