Gå direkt till innehåll
Nu ökar företagens arbete med hållbarhet igen

Nyhet -

Nu ökar företagens arbete med hållbarhet igen

Drygt hälften av små och medelstora företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och ju större företag, desto vanligare. Företagens miljöarbete ökar nu åter, efter en knäck kring finanskrisen 2008. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Hållbarhetsarbete handlar om företagens arbete med miljö samt sociala och etiska frågor. Resultaten visar att 55 procent av svenska små och medelstora företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Vanligast är att de satsar på miljöfrågor (46 procent), medan 32 procent arbetar aktivt med sociala och etiska frågor.

Ju större företag, desto större andel arbetar med hållbarhet. Av soloföretagen är andelen 47 procent, att jämföra med nästan 90 procent av de medelstora företagen.

Branscherna skiljer sig åt. Minst aktiva när det gäller miljöarbete är de tre branscherna Utbildning, Juridik & ekonomi samt Information & kommunikation. Företag inom Energi, vatten och el däremot är mest aktiva i miljöarbetet med sina 75 procent. Därefter kommer Transport och magasinering med 63 procent.

– Båda dessa branscher har tydlig direkt miljöpåverkan vilket kan förklara att de är ledande branscher, säger analytiker Christina Nyström som gjort hållbarhetssammanställningen.

Företag som arbetar aktivt med frågor rörande miljömässig hållbarhet är piggare på att växa än de som inte satsar på hållbarhet. Liknande mönster syns även för företag med fokus på social och etisk hållbarhet.

Statistik om företagens hållbarhetsarbete

Mer information:

Christina Nyström 08-681 66 47

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige