Gå direkt till innehåll
Ny guide för upphandlingar med sociala hänsyn

Nyhet -

Ny guide för upphandlingar med sociala hänsyn

Intresset för att upphandla varor och tjänster på ett sätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling ökar. Men hur går det till? Nu finns en ny upphandlingsguide med tips på hur offentliga aktörer kan använda sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Upphandling med sociala hänsyn tar med följande aspekter:

 • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
 • anständigt arbete
 • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter
 • social integration
 • lika möjligheter
 • tillgänglighet för alla
 • beaktande av hållbarhetskriterier
 • frågor om etisk handel och CSR
 • Genom att ställa krav i upphandlingen har kommuner och andra myndigheter möjlighet att förbättra integrationen, motverka utanförskap och minska beroende av ekonomiskt bistånd.

  Den offentliga sektorn är en stor marknad och upphandlar årligen för drygt 600 miljarder kronor. Många kommuner är positiva och vill utveckla kunskap och verktyg för att genomföra den här typen av strategiska upphandlingar.

  Läs mer om socialt hållbar upphandling i guiden Upphandla med sociala hänsyn

  Mer information:

  Eva Johansson 08-681 96 61

  Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att arbeta med förenkling för företag. Tillväxtverket driver på och utvecklar förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Det gör vi genom att erbjuda mötesplatser, verktyg och utbildningar samt bygga upp och dela kunskap om företagens behov. Läs mer på http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/effektivtochenkeltnaringsliv

  Ämnen

  Taggar

  Presskontakt

  Niklas Kjellberg

  Niklas Kjellberg

  Presskontakt Presschef 08-6819191
  Daniel Schale

  Daniel Schale

  Presskontakt Presskontakt 08-6819191

  Relaterat material

  För företag och regioner

  Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
  Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
  Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

  Tillväxtverket
  Västgötagatan 5
  Box 4044 102 61 Stockholm
  Sverige