Gå direkt till innehåll
Ny möjlighet att söka medel för projekt med arbetsintegrerande sociala företag

Nyhet -

Ny möjlighet att söka medel för projekt med arbetsintegrerande sociala företag

Jobbar ni aktivt i er region för att stärka grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och hjälpa fler till ett jobb? I maj kan du som är regionalt utvecklingsansvarig vara med och söka nya medel för sociala företag. 

Tillväxtverket utlyser nu nya medel för arbetsintegrerande sociala företag. Du som är regionalt utvecklingsansvarig kan söka för att utveckla er samverkan.

Att stärka grupper som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden är en viktig utmaning för svenskt näringsliv och svensk tillväxt framöver. Sverige behöver företag som jobbar med att möjliggöra arbete för fler och öppna den svenska arbetsmarknaden. Därför utlyses nu mer resurser till denna fråga.

Du som jobbar med regional utveckling är nu välkommen att söka medel för att ta fram en handlingsplan som sedan ska ligga till grund för ett två år långt genomförandeprojekt. Detta projekt ska i sig syfta till att stärka de sociala företag i er region som jobbar med arbetsintegrering, för att ge fler personer från grupper med svag ställning på arbetsmarknaden ett jobb.

Dessa nya medel kan sökas sedan den 2 maj och fram till andra veckan i juni. All information kring ansökningen, krav och villkor finns på Tillväxtverkets hemsida.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige