Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ny möjlighet för företag som inkommit med avstämning för sent

Från 1 januari 2022 träder en lagändring i kraft som ger företag som fått återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning en ny möjlighet att göra avstämningen för perioden som återkravet gäller. Detta berör ca 9000 företag.

Det finns flera skäl till att ett företag kan få ett återkrav. Vissa återkrav är rena återkrav, andra kvittas mot kommande utbetalningar. Tillväxtverket är angelägna om att alla företag som har rätt att inkomma med en ny avstämning också ska ha möjlighet att få göra detta. Vi har och kommer att fortsätta att informera brett om möjligheten via vår hemsida, i våra nyhetsbrev, i sociala kanaler, i webinarier samt i nära samarbete med branschorganisationerna.

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige