Gå direkt till innehåll
Ny rapport - Nyanlända entreprenörer utvecklar företagande på landsbygden

Nyhet -

Ny rapport - Nyanlända entreprenörer utvecklar företagande på landsbygden

Förutsättningarna för att driva företag ser olika ut i Sverige. Samtidigt finns flera gemensamma utmaningar för företag på landsbygden. Några av dem är glesa strukturer, långa avstånd och demografisk obalans. Rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden ger exempel på hur nyanländas företag kan få fäste och utvecklas på landsbygden.

Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket har med stöd av konsultföretaget AB Stelacon inventerat modeller för företagsfrämjande projekt på landsbygden i Sverige. Utifrån inventeringen har nio projekt valts ut i studien. Rapporten vill inspirera och synliggöra de möjligheter för företagande som finns för nyanlända på landsbygden.

- Att starta och driva företag på landsbygden är viktigt för regionens utveckling och tillväxt. Det är därför vi arbetar med att det ska finnas förutsättningar för en bredd av olika företag och företagare att verka över hela landet, säger Helena Nyberg Brehnfors , enhetschef på Tillväxtverket.

Här är några av rekommendationerna i rapporten:

  • Anpassa aktiviteter och information efter individens behov till exempel avseende språknivå och tidigare företagarerfarenhet
  • Använd företagsfrämjande strukturer som redan finns och ta hjälp av etablerade aktörer som redan har lokala nätverk
  • Ha kunskap om behov på den lokala marknaden.

De projekt som har studerats visar också att nyanländas företagande på landsbygden ger integrationsfrämjande effekter.

- Det är mycket glädjande eftersom många nyanlända tenderar att flytta till storstäderna om det inte finns förutsättningar för dem att stanna i den landsbygdskommun som initialt har tagit emot dem. Särskilt med tanke på att de i många fall har behov av både ny arbetskraft och nya affärsidéer. Det är också därför det är så viktigt med bra insatser av den typ som skildras i rapporten, avslutar Helena Nyberg Brehnfors.

Rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden

Om regeringens landsbygdsproposition

För mer information kontakta:

Lejla Babajic Löfgren 08-681 93 63

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket, 036-15 62 15

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191