Gå direkt till innehåll
Nyanlända startade drygt 600 företag

Nyhet -

Nyanlända startade drygt 600 företag

Vi behöver ta vara på fler goda affärsidéer och det finns en stor potential bland utrikes födda företagare. Under de senaste tre åren har Tillväxtverket finansierat projekt som har lett till att 643 företag har startats av nyanlända.

Totalt har 13 projekt drivits i landet för att främja företagande inom den där gruppen. Hittills har 643 företag startats, varav 190 företag av kvinnor. Projektdeltagarna har också fått mer kunskap om företagande, utökade nätverk med etablerade företagare och bättre kunskaper i svenska. De företagsfrämjande aktörer som drivit projekten har fått mer kunskap om vilka speciella förutsättningar och behov utrikesfödda kvinnor har.

- Det finns en stor outnyttjad potential bland utrikes födda. Det är väldigt viktigt att vi som myndighet stöttar dem och de aktörer som främjar företagande på olika sätt så att vi inte missar goda affärsidéer och möjligheter till jobb, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverkets undersökningar visar att utrikes födda inte tar del av de stöd som finns i samma utsträckning som andra företagare och att de också har svårare att till exempel hitta finansiering till sina affärsidéer. 

- Det är framför allt tre komponenter som utmärker de projekt som lyckas bra. Utrikes födda behöver anpassad rådgivning, kontakter med nya nätverk och mentorer och sist men inte minst; tillgång till finansiering. Nu tar vi vidare det vi har lärt oss i det här och tidigare uppdrag i nya insatser, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Under 2018 - 2021 arbetar Tillväxtverket med uppdraget att främja företagande bland utrikes födda kvinnor. Nästa steg blir en pilotsatsning med affärsutveckling i företag som drivs av utrikes födda kvinnor. 

På söndag 16 juni klockan 17.30 deltar Tillväxtverket på Microsofts seminarium under Järvaveckan på temat Nyanländas entreprenörskap - Finns hinder för tillväxt?

Om seminarier på Järvaveckan 16 juni

Om de projekt som främjar utrikes föddas företagande

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige