Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt bidrag till kulturexport

Tillväxtverket och Kulturrådet har tillsammans utvecklat ett bidrag till aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport.

Bidraget vänder sig exempelvis till förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter. Det kan sökas för vissa kostnader i samband med mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser i och utanför Sverige.

Tillväxtverkets och Kulturrådets initiativ syftar till att stärka dessa kulturbranschers internationella konkurrenskraft. Våra båda myndigheter har noterat att företagen i dessa branscher i hög omfattning upplever hinder för att verka internationellt, trots stora möjligheter. Hindren kopplar ofta till bristande samverkan mellan offentliga aktörer och att dagens exportstöd inte fullt ut svarar mot behoven hos dessa företag.

Vi har också konstaterat att det finns en flaskhals i för få och för svagt utvecklade mellanled som kan koppla ihop det enskilda svenska företaget eller kulturutövaren med internationella partners och beställare.

Genom att ge möjlighet till utveckling för mellanledet för de svenska aktörerna så bör positiva effekter uppnås för hela gruppen. Tillväxtverket och Kulturrådet vill i förlängningen öka internationell försäljning från många professionella aktörer av svensk litteratur, konst, konsthantverk och formgivning samt att fler svenska scenkonstverk beställs för internationella turnéer och gästspel.


Kulturella och kreativa företag har fortsatt stor utvecklingspotential; särskilt genom att stärka den internationella närvaron.

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet; Förutsättningar för kulturella och kreativa företag visar att företagen i sektorn är dubbelt exportbenägna jämfört med genomsnittet.


Kulturrådet ska i sin verksamhet bidra till kulturområdets internationalisering samt bedriva en verksamhet och bidragsgivning som går ut på att möjliggöra internationellt utbyte inom konstområdena.

Tillväxtverket ska i sin verksamhet stärka företagens konkurrenskraft inom kulturella och kreativa näringar.

Bidraget söks via Kulturrådet

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige