Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt regerings­uppdrag: Hur kan ERUF möta effekterna av covid-19?

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19.

Uppdraget handlar om att förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen kunna möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

I de nio regionalfondsprogram som förvaltas i Sverige återstår 800 miljoner kronor i investeringskapital för att stödja exempelvis företagande, digitalisering och innovation och det är alltså de pengarna det handlar om.

- Tillväxtverket välkomnar dagens regeringsbeslut och har redan påbörjat en dialog med Sveriges 21 regioner om hur återstående medel i regionalfondsprogrammen kan prioriteras för att möta näringslivets behov, både på kort och lång sikt, säger Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef på Tillväxtverket.

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige