Gå direkt till innehåll
Nytt verktyg för att följa upp regler

Nyhet -

Nytt verktyg för att följa upp regler

För att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag krävs det att regler är och upplevs vara funktionella och användbara. Nu har Tillväxtverket tagit fram ett nytt webbaserat verktyg för regelgivare.

Det är en vägledning som kan användas till att undersöka om reglerna är nödvändiga, relevanta och passar för ändamålet.Syftet är bland annat att öka kunskapen om de metoder som finns för att göra uppföljningar och ge inspiration genom olika exempel på hur ett uppföljningsarbete kan se ut.

Vägledningen är uppdelad i tre delar:

  • Tips och råd om rutiner för uppföljning på din myndighet
  • Prioritering mellan olika regler
  • Uppföljning av regelverk

Tillväxtverket ger också stöd till regelgivare i enskilda författningsärenden och har utbildningar

om konsekvensutredningar. Vi har även tagit fram Nya Regelräknaren, som på ett enkelt sätt hjälper till att räkna ut reglernas kostnader för företag vid konsekvensutredning.

Mer information:

anna.nystrom@tillvaxtverket.se 08-681 93 01

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att samordna och stötta departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner i arbetet med att förenkla för företag. I det arbetet utgår vi från företagens behov och bistår med kunskap, nätverk, utbildningar, rådgivning och verktyg.

Mer om Tillväxtverkets arbete för ett effektivt och enkelt näringsliv

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige