Gå direkt till innehåll
Omställningslyftet hjälper företag att ställa om

Nyhet -

Omställningslyftet hjälper företag att ställa om

Nu beviljar Tillväxtverket 25 miljoner kronor till projektet Omställningslyftet ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att fler företag ska få kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta klimatomställningen.

- Omställningslyftet ger små och medelstora företag i hela Sverige möjlighet att accelerera sin gröna omställning, vilket är av betydelse för svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska nå nationella och internationella klimatmål. Vi förväntar oss att projektet ska leda till att tusentals företag får en ökad kunskap om hur de kan ställa om sin verksamhet och få hjälp med att kartlägga sina utmaningar och möjligheter, säger Tim Brooks, chef för avdelning Företag på Tillväxtverket.

Projektet drivs av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med bland andra Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att underlätta klimatomställningen i främst små och medelstora företag. 


Målet med projektet

Målet med projektet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Aktiviteterna kommer därför inledningsvis bestå av att genomföra behovsanalyser, workshops och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd i sin gröna omställning.

Ett resultat av regeringens samverkansprogram
Projektet är ett resultat av Regeringens samverkansprogram och temagruppen Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett projektförslag av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige, som senare kom att vidareutvecklas genom en förstudie finansierad av Vinnova.

Fakta om Omställningslyftet: Projektet har beviljats stöd ur det Nationella regionalfondsprogrammet, som ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Omställningslyftet kommer att pågå till augusti 2023.

Samverkansparter: Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Norr, Energikontor syd, Industriella UtvecklingsCentra Sverige (IUC), IVL Svenska miljöinstitutet, Göteborgs Tekniska College, Innovatum Progress, Kista Science City, Region Västernorrland, Skill Training Scandinavia, Skånes Kommuner, Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, Stiftelsen Dalarna Science Park, Södertälje Science Park och Techtank.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige